0942.33.63.31

Văn phòng chia sẻ chiếm thị trường, thu hút khách

Văn phòng chia sẻ chiếm thị trường, thu hút khách

Mô hình văn phòng chia sẻ được kì vọng và có nhiều bước tiến nhờ vào nhu cầu của các công ty Việt Nam và cả ngoài nước. Đây là giải pháp giảm thiểu chi phí, tăng tính linh hoạt dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hay công ty mới thành lập, công ty nước ngoài…

Hiện nay, có hơn 50% doanh nghiệp cần ít hơn diện tích không gian văn phòng truyền thống. Trong khi đó, họ mong muốn sở hữu chỗ ngồi ngồi linh hoạt, tiết kiệm tối đa diện tích. Và mô hình chia sẻ đáp ứng được điều này.

Được đánh giá là mô hình văn phòng thông minh, tiết kiệm và linh hoạt nhất trong thời đại 4.0. Văn phòng chia sẻ ra đời là giải pháp tối đa cho doanh nghiệp. Bởi:

Không gian làm việc chung giải quyết các vấn đề linh hoạt về diện tích văn phòng, tiện ích, chi phí và thời gian. Đặc biệt, nguồn nhân lực sẽ linh hoạt cùng sự tăng trường kinh tế. Việc sử dụng không gian hiệu quả giúp doanh nghiệp giảm diện tích trung bình cho mỗi nhân viên.

Chi phí luôn là vấn đề nan giải của mỗi doanh nghiệp khi thành lập mới. Nhưng với chỗ ngồi làm việc chung bạn chỉ chi trả một khoảng tiền đúng với chỗ thuê, còn tiện ích bạn dẽ được sử dụng miễn phí. Do đó, mô hình văn phòng chia sẻ giúp doanh nghiệp linh hoạt.

CBRE dự báo, văn phòng chia sẻ mang lại sự năng động và linh hoạt của thị trường văn phòng như hiện nay. Chắc chắn không gian làm việc chung đang đánh dấu bước ngoặt chuyển mình của thị trường.

Share this post

Translate »